Styrelsen år 2023-2024

Ordförande

Yvonne Terlinden, Leasgränd 5, 10300 Karis

Viceordförande

Maria Repo-Rostedt, Basunvägen 9 A 8, 00420 Helsingfors

Kassör/ Sekreterare

Tage Olander, Afrikavägen 6, 04130 Sibbo

Övriga styrelsemedlemmar

Stefan Djupsjöbacka, Kaplansvägen 88, 04130 Sibbo

Risto Mantovani, Nukkeruusunkuja 3B48, 00990 Helsinki  

Suppleant

Kristina Rosenberg, Sibbo

Aslög Weber, Helsingfors