Styrelsen år 2021-2022

Ordförande

Stefan Djupsjöbacka, Kaplansvägen 88, 04130 Sibbo

Viceordförande

Yvonne Terlinden, Leasgränd 5, 10300 Karis

Sekreterare

Kristina Rosenberg, Övrebackavägen 31, 01150 Söderkulla

Kassör

Tage Olander, Afrikavägen 6, 04130 Sibbo

Övriga styrelsemedlemmar

Risto Mantovani, Nukkeruusunkuja 3B48, 00990 Helsinki  

Suppleant

Tuula Luoma, 01200 Vanda

Aslög Weber, Esbo