Styrelsen år 2023-2024

Ordförande

Yvonne Terlinden, Leasgränd 5, 10300 Karis

Viceordförande

Maria Repo-Rostedt, Basunvägen 9 A 8, 00420 Helsingfors

Sekreterare

Maria (Mia) Nylund

Kassör 

Tage Olander, Afrikavägen 6, 04130 Sibbo

Övriga styrelsemedlemmar

Stefan Djupsjöbacka, Kaplansvägen 88, 04130 Sibbo

Risto Mantovani, Nukkeruusunkuja 3B48, 00990 Helsinki  

Suppleant

Kristina Rosenberg, Sibbo

Aslög Weber, Helsingfors