Franciskus-Sällskapet i Finland

Franciskus-Sällskapet i Finland är en registrerad förening, vars syfte är att hjälpa vanliga människor idag att finna inspiration hos Franciskus av Assisi. Trots att Franciskus levde vid början av 1200-talet i Italien, har han mycket att ge den moderna människan 800 år senare. Franciskus är mest känd för sin enkla och anspråkslösa livsstil, sin omedelbara kontakt med Kristus och för sitt ansvar för skapelse och natur. Många människor känner till Franciskus för den bön, som fått hans namn, Franciskusbönen. Franciskus-sällskapet verkar över alla tros- och samfundsgränser. Var och en som  personligen vill verka för sällskapets syften kan bli medlem.

Senaste uppdatering 9.3.2024