Här till vänster hittar du föreningens stadgar och

styrelsens sammansättning för år 2019.

På grund av korona pandemi har årsmötet senarelagts, följande Syskonbrev (juni 2020) innehåller information om kommande årsmöte.