Syskonbrevet

är Franciskus-Sällskapet i Finland r.f.:s medlemsblad. Tidningen utkom först som ett sporadiskt utkommande rundbrev och utvecklades till att bli en liten tidning. Tidningen  utkommer med tre nummer per år.

Följande medlemsbrev utkommer under hösten 2022