Syskonbrevet

är Franciskus-Sällskapet i Finland r.f.:s medlemsblad. Tidningen utkom först som ett sporadiskt utkommande rundbrev och utvecklades till att bli en liten tidning. Tidningen  utkommer med tre nummer per år.

Följande medlemsbrev utkommer under hösten 2022

 

Syskonbrevet 140

Läs Syskonbrevet här det tar lite tid att ladda uppLäs mera »

Syskonbrevet 139

Läs Syskonbrevet här det tar lite tid att ladda uppLäs mera »