Franciskusbönen

Herre,

gör mig till ett redskap för din fred.
Hjälp mig att bringa kärlek, där hatet gror,
tro där tvivlet råder,

hopp där förtvivlan härskar.

 

Hjälp mig att skänka förlåtelse
där oförrätt begåtts,

att skapa endräkt där oenighet söndrar,
att sprida ljus, där mörkret ruvar,
att bringa glädje, där sorgen bor.

 

Mästare, hjälp mig att söka
inte så mycket att bli tröstad som att trösta,
inte så mycket att bli förstådd som att förstå,
inte så mycket att bli älskad som att älska.


Ty det är genom att ge som vi får ta emot,
genom att förlåta som vi får förlåtelse,
genom att mista vårt liv som vi vinner det.

Det är genom döden som vi uppstår

till det eviga livet.

 

 

Denna bön är spridd över hela världen som ”Fredsbön av Franciskus av Assisi”. Den vackra bönen härstammar emellertid inte från Franciskus av Assisi. Den skrevs så sent som före första världskriget. I januari-numret av tidskriften ”Annales de Notre Dame de la Paix” 1913 publicerades för första gången, på franska, en bön av en icke namngiven författare med upplysningen om att de var hämtad från en broschyr med titeln ”La Clochette”. (Uppgifterna hämtade ur boken ”Bed med Franciskus. Böner av den helige Franciskus med källor och kommentarer av Hubert Hodzelmans, OFM. Bokförlaget Pro Veritate, Uppsala 1993)