Franciskus - en förebild för dig

Vem var han?

Franciskus levde mellan åren 1182-1226 i den lilla italienska staden Assisi. Han växte upp i ett förmöget hem, men bar på en hemlig längtan: att få följa Kristus i enkelhet och tjänst åt medmänniskan. Som 24-åring upplevde han Kristi kallelse till ett liv i fattigdom, kyskhet och lydnad. Snart anslöt sig många unga människor till den nya livsstil som Franciskus levde, ett liv i enkelhet och glädje.
 

Franciskus budskap: leva i harmoni


Hela Franciskus´ liv handlade om detta, att i Kristi efterföljd finna vägen till ett liv i harmoni och samklang med Gud, medmänniskan och nauren.
 

Ett enkelt livsmönster


Franciskus förstod tidigt att vägen till lycka inte går genom materiellt överflöd, trots att han kom från ett förmöget hem. Livet måste vara mer än pengar och ägodelar. Franciskus fann glädjen i ett enkelt livsmönster, där han var fri till att tjäna andra.
 

Kärlek till naturen


Överallt i naturen såg Franciskus prov på Guds slösande godhet. Han kallade solen för sin broder och månen sin syster. Fåglarna och djuren var hans vänner och han betonade vårt ansvar för miljön och hela Guds skapelse.
 

Omsorg om medmänniskan


Men Franciskus var inte bara djurens vän och beskyddare. En stor del av sitt liv ägnade han åt de sjuka och fattiga. Den största glädjen i livet var att få tjäna sin nästa. På Franciskus´ tid härjade spetälska i landet. Idag kan vi få visa omsorg om sjuka och ensamma, sörjande och gamla.
 

Glädjen i Gud


Inspirationskällan för Franciskus och hans efterföljare var Kristi liv och exempel. Bön i ensamhet och tillsammans med andra, samt deltagande i Kyrkans liv och gudstjänster var en självklarhet för Franciskus. Utan gudstjänst, bön och nattvard skulle livet kännas fattigare. Glädjen i Gud växer fram ur Kyrkans gemenskap kring Kristus.
 

Assisi - Franciskus´ stad


Den lilla staden Assisi i Italien besöks varje år av miljontals människor som vill vandra i den helige Franciskus´ fotspår. Genom Franciskus-Sällskapet kan du själv få uppleva Assisi och dess budskap till världen: "Frid och allt gott". PAX ET BONUM.
(Text: Thomas Stoor)